Henrik VIII´s sista porträtt

Kanske finns de det som undrar varför man intresserar sig för Tudor-eran, och ser det som bara en fixering vid en historisk period, om än nog så storslagen. Och visst, jag är intresserad av historia i allmänhet, älskar engelsk historia i synnerhet, och av detta vida spektra är det Tudor-eran som intresserar och fascinerar mig mest. Men det är inte bara vad som hände för länge sedan som är intressant, utan också de upptäckter i ämnet som fortfarande görs.

Den senaste i raden är det helt nyligen upptäckta porträttet av Henrik VIII, vilket man tror är det sista som målades under hans levnad. Henrik VIII satt bara modell för ett tiotal porträtt under sin levnad, och merparten av de som existerar är målade efter hans död som en del av den så kallade Tudor-propagandan vilken syftade till att befästa dynastin som de rättmätiga härskarna av England.

Det porträtt som nu ”upptäckts” har ingalunda varit gömt på en bortglömd vind någonstans, utan har hängt till allmän beskådan i på godset Longleat House i Wiltshire i longleat-houseEngland, sedan cirka 300 år tillbaka. Det man nu upptäckt och i början av 2014 offentliggjort är alltså inte tavlans existens, utan dess ålder och därmed betydelse.

Tavlan är målad av en i nuläget okänd konstnär på ekpaneler, och det är årsringarna på dessa paneler som man studerat för att komma fram till deras ålder, samt färgens ålder man analyserat, och därmed kunnat konstatera att tavlan är målad cirka 1543, tre år före Henrik VIII´s bortgång. Eken, från vilken panelen kommit, bedöms ha kommit från Polen, och det innebär, naturligtvis, att den är importerad. Den beräknas vara fälld runt 1529, och inte transporterad till England på en gång, utan bedöms ha blivit liggande under en period.

På tavlan finns en inskription som säger att tavlan är målad i det 36:e året av Kung Henrys regeringsperiod, och att han är 54 år gammal. Man har tidigare inte tagit detta som en indikation på att tavlan skulle ha varit samtida med Henry, då sådana inskriptioner ofta lades till i efterhand.

Målningen ägdes ursprungligen av William Herbert, gift med Cathrine Parr´s syster Ann, och därmed Henrik VIII´s svåger genom hans sista äktenskap.

Målningen såldes vidare 1680 och har fört en tillvaro i det fördolda sedan dess. Nu är den nedplockad från sin plats på väggen och förvaras i stället i en glasmonter, medan dess värde stigit från cirka 10 000 pund till uppskattningsvis en miljon.

1bacf2e87f43ca2ce5dd6ba7224b30b1

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s