Jungfrudrottningen – man eller kvinna

Princess-Elizabeth-c-1546Det visas mycket skräp på tv, det vet vi redan. Men jag hade verkligen hoppats att när en seriös kanal som Kunskapskanalen för en gångs skull visar en dokumentär om drottning Elizabeth I, då hade jag hoppats att det var något mer än ren skräp.

Programmet tar sin avstamp i en gammal skröna om att Elizabeth skulle ha dött vid 10 års ålder och byts ut mot en pojke. Programmet går sedan vidare med att antyda att Elizabeth skulle ha varit hermafrodit.

Bakgrunden till detta är naturligtvis att Elizabeth aldrig gifte sig och skaffade barn. Endast bristfälligt berör man det faktum att ett giftermål för Elizabeth skulle ha varit det samma som att totalt avhända sig makten både över sitt liv och över sitt land.

Hon utsattes helt klart för ett enormt tryck för att gifta sig, och hon utsattes faktiskt för undersökningar som för att avslöja om hon hade mens och fungerade som en kvinna “ska”.

Den enda seriösa historiker som förekommer, och som inte ägnar sig åt att spekulera i skrönor är den brittiska historikern Susan Doran. Och här kommer vi inte på något betydelsefullt i denna produktion. Den är amerikansk. Det finns alltid något spekulativt och vulgärt i deras historieskildringar, som om det viktigaste är att det tilltalar en bred publik, inte att man lyfter viktiga historiska fakta. Ett misstag man gör, vilket ingalunda är ovanligt i analyser av historiska händelser och personer, är att man betraktar dem utifrån nutida värderingar. Det är dock omöjligt att applicera vårt sätt att se på till exempel könsroller på 1500-talet. Ja, det FANNS spekulationer kring huruvida Elizabeth kanske var åtminstone delvis man. Det hade dock mycket lite med hennes utseende eller fysiska funktioner att göra. Spekulationerna hade sin grund i att man inte ansåg att kvinnor var förmögna till logiskt tänkande eller att fatta beslut. Inte heller var de skickade att befalla över män. Vid sidan av “tvånget” att sätta en arvinge till världen så var detta den främsta anledningen till den press att gifta sig hon utsattes för; man ansåg att hon var oförmögen att regera på egen hand. Vid det här laget borde det dock vara helt fastslaget att hon motbevisade alla med kraft, och med åren vann hon samtliga sina medarbetares, inte minst William Cecils, fulla beundran och stöd.

Det är beklagligt att Kunskapskanalen, och SVT, lånar utrymme till något så bedrövligt som denna dokumentär.